Frissítések

4.04-es verzió (2021.02.09)

2029 társasági adóbevallás nyomtatvány
Megjelent a 2029 társasági adóbevallás nyomtatvány is, így ELZA teljes körűen át tudja adni az év végi adó bevallásokat az ÁNYK programnak.

Veszélyhelyzet miatti adózási könnyítések feltételei
Pontosítottuk a veszélyhelyzet miatti adózási könnyítések feltételeit, mentesítési szabályokat (ADO-VESZ).

Rehabilitációs hozzájárulás
Kiegészítettük a rehabilitációs hozzájárulás levezetést: ELZA számol a mentesített ágazatokra vonatkozó és a normál szabályokkal egyaránt (ADO-RH).

4.03-as verzió (2021.01.19)

Új ellenőrző lista

Készítettünk egy új ellenőrző listát a 2020. évi veszélyhelyzet miatti adózási szabályok, mentesítési lehetőségek feltételeinek vizsgálatához: ADO-VESZ.

Adótáblák
Aktualizáltuk a 2020. évi adó táblákat a veszélyhelyzet miatt kihirdetett adótörvény módosításokkal, mentesítésekkel. Ezek:

 • ADO-TA: Társasági adó (ÁNYK átadással),

 • ADO-KIVA: Kisvállalati adó (ÁNYK átadással),

 • ADO-RH: Rehabilitációs hozzájárulás,

 • ADO-SZK: Szakképzési hozzájárulás.

Egyéb módosítás

A KV-KKV táblát bővítettük a forduló napi árfolyammal.

 

4.02-es verzió (2020.12.09)

Beszámoló elemzése

Új tábla került a Tárgyévi dosszié Éves beszámoló fejezetébe. B-ELEMZ Beszámoló elemzése táblában kiemelésre kerülnek a mérleg és az eredménykimutatás azon sorai, melyek értékében jelentős változás következett be. Az egyes mérleg és eredménykimutatás sorokhoz (elemző változat esetében) akár a főkönyvi kartonokat is megtekinthetjük.

Új funkciók
Sok apró lépést tettünk annak érdekében, hogy a programban automatizáljuk a folyamatokat, a könyvvizsgáló által beállított adatok alapján. Ennek keretében:

 • A zárás dosszié megnyitásakor megadott paraméterektől függően jelennek meg bizonyos fejezetek, modulok. (Inaktiváltuk a nem használatos fájlokat, pl. éves beszámoló része az egyszerűsített éves beszámoló választásakor)

 • A mutatókat kiegészítettük a Személyi jellegű ráfordítások mutatószámaival. Ehhez be kell írni az év nyitás (módosítás) ablakban az éves átlagos statisztikai létszámot.

 • Tovább automatizáltuk az adófolyószámla egyeztetést: ELZA automatikusan bepipálja a főkönyvben nem szereplő, fordulónapot követő pénzügyi teljesítéseket, és a fordulónapot követő második hónaptól beadott bevallásokat.

 • Lehetőség van szövegtörzsek kialakítására, ami egységesen használható a szöveges mezők kitöltésére. (Törzsek/Szövegtörzsek menüpont)

ELZA ablakainak méretváltoztatása

Nagyfelbontású monitoron lehetőség van az ablakok méretezésre, nagyítására. Az alapablak méretének növelésével a hasznos információt tartalmazó objektumok mérete is növekszik, így adott esetben több információ jeleníthető meg egyszerre az ablakban. Az ablakok méretezhetőségének megvalósítása folyamatosan történik. A jelenlegi frissítésben az következő ablakoknál oldottuk meg a méretezhetőséget:

 • Dokumentumok ablak (főablak)

 • Éves beszámoló - főkönyvi kivonat

 • Éves beszámoló - mérleg

 • Éves beszámoló - eredménykimutatás

 • Éves beszámoló - beszámoló elemzése

Kerekítés

Megváltoztattuk a mérleg és eredménykimutatás sorainak ezres kerekítésének módját. A jövőben nem az adott érték átírásával kerekíthetünk, hanem az értékre történő kattintásra megjelenő kis táblában adhatjuk meg a kerekítés mértékét. Ez a funkció a soron következő új zárás dosszié (új év) megnyitásakor érvényesül (ha már megnyitottad az ügyfeled 2020-as évi zárás dossziéját, akkor az új kerekítési kis ablak 2021-től fog megjelenni). A matematikai kerekítés szabályaitól eltérő kerekítések a képernyőn zöld színnel jelennek meg. Amennyiben a 2020-as év megnyitásakor (a verzió váltás miatt) a program nem hozná át az előző évben elvégzett kerekítéseket, akkor kérlek futtasd le a B-FK Főkönyvi kivonat / Szerkesztés menüpontban az Előző évi adatok átemelését.

Kiegészítettük az alábbi területek tábláit egy-egy további mintával, vagy kissé átalakítottuk a meglévőeket:

 • ADO-IPA1,2 – az iparűzési adó számításánál lehetőség van az eddiginél több telephely és több kapcsolt vállalkozás felvételére,

 • ADO-DEM – csekély összegű (de minimis) támogatás nyilvántartása (ÚJ),

 • MA-BER – befejezetlen beruházások leltára (ÚJ),

 • MA-ELO – beruházásokra adott előlegek (ÚJ),

 • MBI-ELO – készletekre adott előlegek (ÚJ),

 • MBII-ELO – vevőktől kapott előlegek (ÚJ),

 • MBII-EK – lehetőség van a korábbinál tagoltabb bemutatásra is az egyéb követeléseket,

 • MBII-KAM – kiegészítettük a jegybanki alapkamat idei változásával,

 • ME-CT – strukturáltabb megjelenés a számviteli törvény idei módosításának megfelelően,

 • MF-EK – lehetőség van a korábbinál tagoltabb bemutatásra is az egyéb kötelezettségeket,

Az adófeltöltési kötelezettség eltörlésével kivettük az erre kialakított AF fejezetet.

Az adónem kódokat kibővítettük a 2020-ban bevezetett új adónemekkel.
A 2020-as adótáblák végleges aktualizálása a következő év elejére várható, amikor már világosan láthatók az évközi változások és azok időbeli hatálya.

Saját minták
Ebben a verzióban az összes munkapapír minta már xlsx kiterjesztésű. Ezért aki eddig saját mintákat is készített és alkalmazott, kérjük, hogy a saját mintáit is mentse át xlsx-be, mert azokat csak így lehet majd probléma mentesen használni. (Ha a korábban megnyitott zárás dossziéknál a saját minta xls-ként került bejegyzésre, az adott zárás dosszié Tartalomjegyzékében a Karbantartás / Excel bejegyzés xlsx-re állítása menüpontot kell meghívni a módosításhoz.)

4.01-es verzió (2020.03.05)

A tavalyi évhez hasonlóan idén is az év elején jelenik meg ELZA. Így azok, akik az év során folyamatosan használják a programot (időszaki zárásokat hoznak létre, és kihasználják a folyamatos riportkészítési lehetőséget), meg tudják nyitni a 2020-as zárási dossziékat. Az ELZA-ban lévő táblákat folyamatosan frissítjük, és az év során egy sor új fejlesztés kerül a programba.

Fontos, hogy a 2020-as változat megrendelését és telepítését követően a 2018-as zárások továbbra is a megszokott módon kezelhetők.

Megrendelés

3.06-os verzió (2020.03.02)

Felhasználói javaslatra bekerült a programba még néhány, a többség számára is hasznos megoldás:
- az ADO-IPA1 táblázatba betettük az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározását (8mFt alatti árbevételnél),

- az osztalékfizetés maximumát már a taggyűlési határozat kitöltésekor is figyeljük,

- a mérlegen, eredménykimutatáson nyomtatáskor feltüntethető "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva." szöveg.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy az adóbevallások ÁNYK-ba történő átadásakor a bevallásoknak nincs minden adata kitöltve, többek között a TAO bevallás, 1929-A-01 lapon a jegyzett tőke megoszlása sem (13.-21. sorok).

Az összegek beírása előtt így nem egyezik az eszköz-forrás végösszege. Kérjük, hogy a programból történő bevallás átadása után mindenképpen nézzétek át a nyomtatványt, és gondoskodjatok a hiányzó tételek megadásáról

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/elza oldalról lehet letölteni.

3.05-ös verzió (2020.02.25)

B-ELL A beszámoló összefüggéseinek ellenőrzése
Segítségével gyors áttekintést kaphatunk a beszámoló belső összefüggéseinek, összhangjának meglétéről. Az egyezőségek zöld pipával vannak jelölve, eltérések esetén piros figyelmeztetés mellett megjelennek az eltérő adatok.

MD-OSZT - Osztalék fizetés felső határa
A táblát beépítettük a programba. Segítséget nyújt a 2019-es zárás utáni adatok figyelembevételével 2020-ban maximálisan kifizethető osztalék összegének meghatározásához.

ADO-TA – a 1929-es társasági adóbevallás feltöltése ÁNYK-ba
A februárban megjelent 1929-es nyomtatvány alapján aktualizáltuk a bevallás sorait.

ADO-TAK - Kamatlevonást korlátozó korrekció
Új tábla segítséget nyújt az új szabályok szerinti adóalap korrekciós tételek kiszámításához. (TAO tv. 8.§ (1) j), 7.§ (1) ny)

ADO-KIVA – KIVA bevallás ÁNYK feltöltéssel
Változás: a Kedvezmény fülön a kedvezmény havi összegét Ft-ban kell megadni, az átemelésnél a program számolja át eFt-ra.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/elza oldalról lehet letölteni.

3.04-es verzió (2020.01.13)

Adózott eredmény elfogadásáról szóló határozat
Az adózott eredmény elfogadásáról szóló alapítói/taggyűlési/közgyűlési határozatot beépítettük a programba. Ezzel jelentősen csökken a határozat előállítására fordított idő.

Kezdő képernyő
A program kezdő képernyőjén megjelenik a szoftver használati jog verziója, továbbá a hírekre, és a szoftver bemutatókra mutató link. A továbbiakban ezek az információk ismét megjeleníthetők a "Segítség/Nyitó ablak" kiválasztásával.

Évközi vizsgálat fordulónapja
Évközi könyvvizsgálat esetén módosítható lett az évközi vizsgálat fordulónapja. A módosítást a „Zárás dosszié kiválasztása” nevű ablakban lehet elvégezni a fordulónap mellett megjelenő ikonra kattintva.

Ügyféltörzs
Az ügyféltörzsben új adat a cégforma. Ez alapján készül majd a tulajdonosi határozat az adózott eredmény elfogadásáról.

Cash-flow
A cash-flow kimutatásban automatikus lett az értékcsökkenési leírás beemelése, valamint bővültek a korrekciós sorokra készített minták. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korábban elkészített cash-flow kimutatásokban manuálisan rögzített értékcsökkenés duplikációt okozhat a cash-flow kimutatás ezen során. A korrekciós sorok mintájában új tétel a társasági adó túlfizetése/tartozása, illetve a kapott osztalék követelése.

3.03-es verzió (2019.11.12)

Automatikus bekötés
Új társaság zárás dossziéjában a főkönyvi kivonat beolvasásakor ezentúl választhatod a főkönyvi számlák automatikus bekötését. Ebben az esetben a program elvégzi a bekötést az általános egységes számlakeret besorolása szerint, és neked csak az esetlegesen eltérő bekötéseket kell javítanod.

Aktualizált adótáblák
Aktualizáltuk a adótáblákat (TAO, KIVA, HIPA, rehabilitációs hozzájárulás) az adótörvények módosításai szerint. Ugyancsak módosult az adófeltöltést érintő levél (AF-LEV), a hozzá tartozó táblák a jogszabály módosítás értelmében, valamint a KV-KKV, MBII-KAM táblák.

Cash-flow
A Számviteli Törvény változásainak megfelelően módosítottuk a cash-flow kimutatást.

Kisebb módosítások

    Új időszak létrehozása esetén nemcsak a fájlokat, hanem az általad egyedileg létrehozott fejezeteket is át tudod emelni az előző időszakból.
    Az alfejezetek létrehozásakor rugalmasan meghatározhatod annak helyét.
    Ha egy külső fájlt szeretnél az ELZA-ba beemelni, azt a Postafiók segítségével tudod hatékonyan megtenni. Ha mégsem ezt használtad, és az ügyfél adatmappájába referenciajel nélküli fájl került be, akkor a fájl előtti a "Tartalomjegyzékbe" gombra kattintva tudod azt a helyére tenni.
    A teljességi nyilatkozat (KNY-TNY) kiegészült a GDPR adatkezelési felelősség kérdésével.

3.02-es verzió (2019.07.26)

Adófolyószámla xml
Módosította a NAV az ügyfélkapuról letölthető adófolyószámla xml struktúráját. Az ELZA programba történő beolvasáskor a jövőben kiválaszthatjuk, hogy régi vagy az új struktúrájú xml-t kívánunk beolvasni.

3.01-es verzió (2019.03.20)

Idén a megszokottnál korábban jelent meg ELZA. Így azok, akik az év során folyamatosan használják a programot (időszaki zárásokat hoznak létre, és kihasználják a folyamatos riportkészítési lehetőséget), meg tudják nyitni a 2019-es zárási dossziékat. Az ELZA-ban lévő táblákat folyamatosan frissítjük, és az év során egy sor új fejlesztés kerül a programba.

Fontos, hogy a 2019-es változat megrendelését és telepítését követően a 2018-as zárások továbbra is a megszokott módon kezelhetők.

2.03-as verzió (2019.02.27)

Új adószámítási modulok
Az új változatban a társasági adó, a KIVA, az EVA számítása a megszokott Excel-táblák mellett az új beépített modulokban is elvégezhető. Az új táblák a korábbi megoldáshoz hasonlóan átveszik a lehetséges adatokat a főkönyvből, mérlegből és az eredménykimutatásból. Az új modulok segítségével a program képes adatokat átadni közvetlenül az ÁNYK-ba.

2.02-es verzió (2018.10.29)

Időszaki riport (KR)
Az új változatban időszaki riportot állíthatsz össze. A riportban a szöveges rész mellett megjelenítheted a szükséges mérleg és eredménykimutatás sorokat és főkönyvi adatokat. A valamely ügyfeledre összeállított struktúrát használhatod más ügyfélnél is, vagy akár ugyanannak az ügyfélnek a következő időszakában. Ha már összeállítottál egy megfelelő riport-struktúrát, az aktuális riport generálása csupán egy gombnyomás.

WebPosta - új webes kommunikációs eszköz az ELZA-ban
Az új eszköz lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja a kommunikációt az ügyféllel. Ügyfeled egyszerűbben tud dokumentumokat eljuttatni hozzád. Az ügyfél által feltöltött fájlok azonnal az adott ügyfél zárás dossziéjának megfelelő fejezetébe kerülnek. Közvetlenül ELZA-ból - a levelező program használata nélkül - tudsz te is ügyfelednek dokumentumokat küldeni. Az új eszköz alkalmas arra, hogy ügyfeled néhány kattintással akár egy mobiltelefon segítségével továbbítson neked pl. egy papír alapú számlát. Az új modulról bővebb információkat itt találsz. Ide kattintva tudsz regisztrálni a próbaverzióra, amit 30 napig használhatsz ingyenesen. Próbáld ki!

Állandó dosszié, Saját Akták
Új lehetőséggel bővítettük ELZA-t. Az állandó dossziéban az ügyfelek hosszú távon használandó dokumentumait (alapítói okirat / társasági szerződés, cégbírósági határozatok, bejegyzések, szerződések, szabályzatok, stb.) rendszerezheted, a Saját Aktákban pedig a működéseddel, adminisztrációddal kapcsolatos anyagokat (saját szabályzatok, szerződések, munkaidő nyilvántartás, szakmai anyagok, stb.) helyezheted el.

2.01-es verzió (2018.06.15)

Belépési jelszó
Az adatok biztonsága érdekében, az illetéktelen hozzáférést megakadályozandó már nem csak a hálózatos, hanem a „szóló” (egy gépes) verziójú programokban is beállíthatsz belépési jelszót. A Segítség/Paraméterek ablakban találsz egy „Jelszó beállítása” lehetőséget, ahol kétszer egymás után be kell írnod a választott jelszavadat. A beállítás opcionális, de javasoljuk, hogy óvd az ügyfelek adatait ezzel az eszközzel is!

12+1 időszak
Az eddigi 3+1 helyett már 12+1 időszakra nyitható zárás dosszié, így a jövőben nincs akadálya a havi zárások, riportok elkészítésének, dokumentálásának sem.

Testre szabott struktúra átemelése
Saját igényeid szerint bővítheted az ügyfelek zárás dossziéjának fejezeteit, alfejezeteit, ezáltal új témákat, területeket hozhatsz létre – ezt a már lezárt üzleti évre vonatkozóan is megtehetted. Az új verziótól kezdve ezt a „testre szabott” struktúrát már át is emelheted a következő időszakokra, évekre, sőt másik ügyfél zárás dossziéjába is. (Fejezetek/Fejezetek másolása menüpont)

Adótáblák
Természetesen aktualizáltuk az éves adótáblákat a 2018-as előírásoknak megfelelően. Az iparűzési adótáblát bővítettük a telephelyek szerinti megosztás lehetőségével.

Új táblázatok
Újdonságként betettünk egy-egy táblázatot a készletek elemzésére, értékvesztésének nyilvántartására, valamint a kölcsönkamat-számítás levezetésére.

Ügyfelek regisztrálása
Miután megrendelted és letöltötted a 2018-as verziót, az új időszakra ismét regisztrálni kell az aktuális ügyfeleidet, hiszen időközben változhatott a partnertörzsed – lehet új ügyfeled, s az sem kizárt, hogy valakinek 2018-ban már nem kell zárást csinálnod. Ez az ismételt regisztráció azonban könnyedén elvégezhető az MKVKOK Elza webshop fiókodban: az „Ügyfelek” menüben az „ELZA 2018” soron az Ügyfelek szerkesztésébe belépve átmásolható a 2017-es ügyfél állomány, és ha nincs változás, egy kattintással megtörténik a tárgyévi regisztráció.