Frissítések

Metrum Referencia

Könyvvizsgálói jelentések szövegének módosulása

Egy 2024 március végén megjelent kamarai közlemény szerint pontosították egyes jelentések szövegeit (https://mkvk.hu/hu/tudastar/jelentesmintak/jelentesmintak_20230101).

A módosított jelentésminták 2023. január 1-jétől alkalmazandók. A változásokat átvezettük a ZKVJ Könyvvizsgálói jelentés fejezetben elkészítendő jelentések szövegén. Jelentősebb változás - az üzleti jelentéssel kapcsolatosan - az éves beszámolóra kiadott, véleménynyilvánítás visszautasítását tartalmazó jelentésben van. A tiszta jelentések szövege nem változott, a többi jelentésmintában apró pontosítások találhatóak.

Archiválás

Már javában folynak az éves könyvvizsgálatok, sok cégnél már be is fejeződött az audit munka. Felhívjuk a figyelmet a programban már egy éve elérhető funkcióra (Fájl/Archiválás/Tömörítés/Csoportos nyomtatás), amely jelentősen megkönnyíti a dokumentáció előírás szerinti lezárását, archiválását.
A funkció használatához részletes leírás található a Súgóban.

A frissítést a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról lehet letölteni.

Audit xml - 1.0.23.0 verzió

Az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembevéve a Kamara 2024-ben új audit xml struktúrát adott ki. Az új struktúrának megfelelő adatexportot néhány könyvelő szoftver már beépítette a programjába. Jelen frissítéssel már az új verziójú (1.0.23.0) audit xml beolvasása is lehetséges (Adatimport > Audit xml beolvasás - új verzió menüpont).

Az 1.0.23.0 verziójú xml új mezőinek megjelenítését a Metrum Referencia 2024-es változata fogja tartalmazni.

A 2024-ben kiadott, új adatexport tartalmától a kamara honlapján talál részletes  információkathttps://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexportHívja fel ügyfelei figyelmét az adatexport bővítésére annak érdekében, hogy a következő évi könyvvizsgálatban Ön is ki tudja használni annak előnyeit, automatizmusait.

A frissítést a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról lehet letölteni.

Adófolyószámla beolvasása

A NAV idén sajnos már február 10-én lezárta az előző adóévet az ügyfélportál (UPO, eBEV) adószámla lekérdezés felületén. Emiatt az adószámla már csak 2023.12.31-ig kérdezhető le. A változatlan és kényelmes adófolyószámla egyeztetés érdekében kiadtunk egy új verziót, amivel be tudjuk olvasni a 2023. évi teljes éves adófolyószámlát XML-ben, és hozzáolvasással a program hozzáadja a következő időszaki XML adatokat.

Tehát 2 fájlt kell lekérdezni az UPO vagy az eBEV felületéről (a 2023.01.01-2023.12.31 valamint a 2024.01.01-napjainkig) és először be kell olvasni a 2023-as XML fájt, majd ezt követi a hozzáolvasás a 2024. évi XML adatokkal.

A frissítést a a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról lehet letölteni.

Hibajavítás

A Metrum Referencia 20.04-es verziójában nem megfelelően számolódik a mérleg Befektetett eszközök sora. A hibát javítottuk.

Ha már letöltötte a 20.04-es verziót, akkor minél előbb töltse le a 20.05-ös verziót, és a frissítést követően mindazon könyvvizsgálatban, amelyben a 20.04-es verzióval dolgozott, hívja meg az Éves beszámoló fejezetben a B-FK Főkönyvi kivonatot, azon belül az Egyéb / Beszámoló frissítése menüpontot. Ez megfelelő módon javítja a számítást.

Ha még nem töltötte le a 20.04-es verziót, akkor a 20.05-ös verzió letöltésén kívül nincs más teendő.

A frissítést a a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról lehet letölteni.

Az előző év végén megjelent számos olyan jogszabály-módosítás, amely alkalmazható már a 2023. üzleti és adóévre is.

Ezzel egyidejűleg pontosítottuk az évközi adóváltozásokat is, ezért kérjük mindenképp töltse le ezt a frissítést, mielőtt elkezdi a beszámoló készítést! Ha már elkészült egy Társaság beszámolója, akkor érdemes mérlegelni, hogy érintik-e az adólevezetéseket a lenti változások.

A változások

 • Mérleg és eredménykimutatás séma: felvettük a Számviteli törvény módosítás szerinti új sorokat, amely a Halasztott adókra irányul. Az új séma elérhető magyar, angol, német és olasz nyelveken is.

 • M13-03: társasági adó levezetés,

 • M13-05: kiva levezetés,

 • N1-MK: új ellenőrző listaként bekerült a megbízás, illetve az ügyfél elfogadási és –megtartási eljárásokat és szempontokat, valamint az ezeken alapuló könyvvizsgálói megítélés és döntés dokumentálására alkalmas kamarai dokumentum minta,

 • ZJ4-ST: a közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozattal kapcsolatban a megfelelő pénzügyi helyzetet igazoló tőkeerő kiszámításánál 2024. január 1-től alkalmazandó EUR árfolyam frissítésre került.

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Saját minta használata az eredendő kockázat forrásainál
saját mintával új struktúrát, új forrásokat tudunk beolvasni a T-U modulba, lecserélve a jelenleg ott felkínált kérdéssort. Ezzel teljesen egyedivé tehető ez a dokumentum, hiszen akár ügyfelenként, akár ügyfélcsoportonként elkészíthető egy-egy saját minta, amelyek a méretre szabhatóság lehetőségét is jelentik a kevésbé összetett gazdálkodók könyvvizsgálatában.

Szövegek szerkesztési lehetőségei
Minden cellában a Szerkesztés (ceruza) ikonra kattintva működik a szöveg bevitelén túl most már a beírt szövegek módosítása, másolása is. Ezzel egyszerűbbé válik olyan esetek kezelése, amikor pl. ugyanazon kockázati forrásból több területet érintően is megjelenhet egy kockázatos esemény. Ekkor új sorral és a leírások abba történő egyszerű átmásolásával fel tudjuk venni ugyanazt a forrást, ugyanazt a választ, ám itt már másik vizsgálati területet rendelhetünk a kockázatos eseményhez. A saját minta elkészítését és beolvasását bemutató oktató videó a https://metrumreferencia.hu/videok oldalon érhető el.

Excel export
A Nyitott könyv Audit.xml és NAV online számla lekérdezések excel exportján alakítottunk a könnyebb kezelhetőség érdekében: egyszerűbb fejléc jelenik meg, ahol jelöljük a könyvelés pénznemét, valamint látszanak a lekérdezés feltetelei a Szűrés munkalapon.

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Archiválás (béta verzió)
Elsősorban a befejezett könyvvizsgálatoknál szükséges (igazolandó a dokumentáció 60 napon belüli lezárását), de felhasználható bármely más esetben is, amikor a könyvvizsgáló szükségesnek tartja egy állapot eredeti formában történő megőrzését. Az érintetlenséget HASH lenyomat igazolja. Saját, kevésbé szigorú feltételek melletti dokumentációs célra elérhető a tömörítési és a csoportos nyomtatási funkció is, a Tartalomjegyzékben szereplő aktív fájlokra.

Módosult munkatáblák
Az alábbi fájlok kiegészültek – az Ellenőrzési tevékenységek, belső kontrollok mellett –, tartalmazzák a beszámoló szempontjából releváns IT-alkalmazások azonosítását (B-ET, Mxx-ET munkalap), valamint a kulcsfontosságú üzleti folyamatok, az információáramlás megismerésére vonatkozó kérdőívet is (B-IR, Mxx-IR munkalap):
   - B-ET - zárási folyamat
   - M02-ET - tárgyi eszköz gazdálkodási folyamat
   - M04-ET - készletgazdálkodási folyamat
   - M05-ET - pénzkezelési folyamat
   - M06-ET - értékesítési folyamat
   - M11-ET - beszerzési folyamat
   - M12-ET - bérelszámolási folyamat
   - T-IT - pontosítás történt az IT-alkalmazásoknál

MHibajavítások
Javítottuk az alábbi hibákat:
   - L-VFJ - messagebox háttérbe kerülése miatt kifagyás jellegű jelenség
   - ZKVJ - saját minta esetén jelentkező hiba

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Megújult a T-U modul a felülvizsgált 315. standard módosításainak megfelelően
A program új verziójában szerves egységben működik az üzleti tevékenység megismerése és az eredendő kockázati források azonosítása, a kockázatos események rögzítése és ezekből fakadóan a lehetséges hibák keresése. A program keretet ad az eredendő kockázatok és a lényeges hibás állítás kockázata becslésére, valamint a jelentős és lényeges ügyletcsoportok azonosítására. A munkaprogramok közvetlenül elérhetők a kockázatbecslésből, és tükrözik azok eredményeit.

Munkaprogramok aktualizálása
Megtörtént a munkaprogramok aktualizálása is a jogszabályok 2023. évi, jelenleg ismert változásaira tekintettel. Mivel még most is folyamatos főleg az adótörvényeket, a veszélyhelyzet miatti rendeleteket érintő jogalkotás, év végéig szükség lehet a feladatok, az eljárások kiegészítésére.

Átalakítottuk a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek vizsgálatát dokumentáló munkapapírokat
A korábban használt T-BE és T-ET munkapírok tartalmi megújuláson mentek keresztük, ezáltal hatékonyabban szolgálják a felülvizsgált 315. standardnak az ezt a területet érintő előírásait, követelményeit.

Megújultak az IT területtel kapcsolatos vizsgálatok ellenőrző listái, munkapapírjai
A T-IT munkapapír magában foglalja az infrastruktúra, az alkalmazások, a IT-kontrollok azonosítását és kockázatok felmérését és értékelését a felülvizsgált 315. standard kibővített tematikája alapján. A GDPR adatvédelemmel kapcsolatos felmérés is az IT kérdőív részeként került beépítésre.

További módosítások, aktualizálások
Módosítottuk és a 2023.07.31-én ismert, idei jogszabály-változásoknak megfelelően aktualizáltuk az adózással kapcsolatos táblákat az M13 fejezetben:

   - M13-03 - társasági adó;
   - M13-05 - KIVA; 
   - M13-06 - iparűzési adó; 
   - M13-10 - rehabilitációs hozzájárulás, továbbá az 
   - M13-05 - az adókérdőívet. 

Több új, illetve megújult munkatábla került a programba, többek között:

   - M16-EK, M16-EV - kapcsolt vállalkozások egyenlegközlőinek feldolgozására, az értékvesztés elszámolások dokumentálása;
   - M13-Csoptao - csoportos TAO alanyok társasági adó levezetése. 

Pénzügyi modul
A Pénzügyi vállalkozási modulban is megújult a T-U munkatábla a felülvizsgált 315. standard előírásai alapján.
Ezen kívül a pénzügyi vállalkozásokra 2023. év végéig előírt tőkekövetelmény számítást, és a 2023. évi extraprofit adó módosításnak megfelelő adószámítást segítő munkatáblák is frissültek.

Audit xml javítása

Gyakran kapunk jelzést, hogy az audit xml beolvasása "Érvénytelen karakter az adott kódolásban" hibaüzenet mellett meghiúsul. Ezekben az esetekben az xml nem felel meg a karakterkészlet-definíciónak. A probléma megoldására elkészült egy javító modul, mely kiveszi az érvénytelen karaktereket az adott xml-ből. A javító modul az Adatimport > XML javítása menüpont alatt érhető el. A javítás során ki kell tallózni a hibás xml-t. A javítást követően ugyanabban a mappába "atirt" szöveggel kiegészített néven találjuk meg a módosított xml-t.

Módosítottuk a következő táblákat

   - M08-ET.XLSX - Pontosítottuk a nyitóegyenleg sort (13.).
   - M13-03.XLSX - Kivettük a kivezetett tárgyi eszközök könyv szerinti értékét a TAO alap növelő tételek közül. Ezt sajnos manuálisan kell beírni. Korábban a bekötött (pl. 861) főkönyvi egyenleg került az adóalap növelő tételek közé az ÉCS sorra, de amióta a számviteli törvény a kivezetés nyilvántartását nettósítva írja elő, többnyire zavaró volt átemelni ezt az egyenleget.
   - M16-KKV.XLSX - Javítottunk a programból átvett adatokon, beépítettük a létszám adat arányosítását és pontosítottuk a vállalkozás méretének besorolásán (figyelembe véve a 2 éves szabályt).
   - A pénzintézeti változatban is pontosítottuk a következő táblákat: M09-EK.XLSX, M09-R.XLSX, M12-03.XLSX, M15-ET.XLSX, M15-JT.XLSX, M17-KKV.XLSX.

Módosítások a Nyitott Könyv > Tárgyi eszköz elemzése modulban

   - kivezetett eszközöknél új oszlopban megjelenik a kivezetett érték (a már beolvasott adatoknál a Műveletek > Kivezetett érték újraképzése menüponttal tudjuk feltölteni)
   - javítottuk a tárgyévben kivezetett eszközöknél az értékcsökkenés számítását
   - az M01-CS és az M02-CS táblában átemeli a program a jogcímet a beolvasott adatokból

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Új táblák kerültek be a programba.

   - B-NYELL - Nyitó egyenlegek és előző évi közzétett beszámoló ellenőrzése
(Kérjük, hogy a modul használata előtt olvassák el a Súgó leírását, amelyből részletes útmutatást kapnak a funkciókról, a működésről.)
   - M08-TT - Tőketartalék analitika
   - M08-ET - Eredménytartalék analitika
   - M15-TT - Tőketartalék analitika (Pénzügyi vállalkozás kiegészítő modul)
   - M15-ET - Eredménytartalék analitika (Pénzügyi vállalkozás kiegészítő modul)

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Átvezettük a programban a december 31-i fordulónapon hatályos jogszabály változásokat és MNB árfolyamot.

   - M13-03, M13-05 - aktualizáltuk a társasági adó és a kiva levezetést a 2022.12.31-i szabályoknak megfelelően
   - M13-DEM, M16-KKV - frissítettük a fordulónapi árfolyamot
   - ZJ4-ST - frissítettük a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatot a kamarai minta valamint a hatályos árfolyam szerint.

Új táblák:

   - M04-CS - a vásárolt készletek csökkenésének vizsgálatára
   - M04-N - a vásárolt készletek beszerzésének vizsgálatára

Elérhetők a 2022. november 25-i zoom-bemutató (NAV online számla, Saját akták) felvételei
A videók a https://metrumreferencia.hu/ oldalon tekinthetők meg.

Tárgyi eszköz adatok beolvasása
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Novitax könyvelőprogramból a tárgyi eszköz adatok a Metrum Referencia tárgyi eszköz moduljának megfelelő struktúrában exportálhatók ki, így azok egyszerűen beolvashatók a programba. Részletek a Novitax honlapján találhatók.

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

A könyvvizsgálói jelentés szövegének változása
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard Függelékeiben szereplő jelentésmintákban módosult „A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége” szakasz. (A módosítást a Szakértő Bizottság 2022. 09.21-i közleménye tartalmazza.)
Ennek megfelelően mi is módosítottuk a ZKVJ jelentés-modulban szereplő szöveget.
Az aktualizált jelentésmintákat a 2023. január 1-én vagy azt követően kiadott jelentésekre kell alkalmazni.

Aktualizáltuk a 2022. évi adótáblákat
A jelenleg hatályos változások bekerültek az alábbi munkapapírokba:

   - M13-VESZ - Veszélyhelyzeti rendelkezések
   - M13-01 - Adókérdőív
   - M13-05 - KIVA 
   - M13-10 - Rehabilitációs hozzájárulás

Új munkapapír minták

   - M06-BONUSZ / M11-BONUSZ - a tárgyévi adott és kapott bónuszok elszámolásának, egyenlegének ellenőrzése

Kisebb fejlesztések a kényelmesebb és hatékonyabb munkavégzéshez

Saját mintafájlok állandó használatának beállítása a paraméterekben

A program Segítség/Paraméterek beállításánál már lehetőség van annak jelölésére, hogy a könyvvizsgáló a saját mintafájljait mindig (minden évben, minden könyvvizsgálatban) használni akarja. A bepipálás után megnyitott könyvvizsgálatoknál már automatikusan bekerülnek ezek a saját munkapapírok a dokumentációba, nem kell külön, vizsgálati időszakonként jelölni.

Tárgyi eszközök elemzése
A tárgyi eszköz modulban a beolvasott eszközöknek a kezdő képernyőn látható adatai kiegészültek a maradványérték és a fejlesztési tartalék összegével - ránézéssel ellenőrizhető, hogy megtörtént-e ezeknek az értékeknek is a beolvasása?

Nyitott könyv
A Nyitott könyv modul több lekérdezési mintájába bekerült a főkönyvi számok számlatükörből való kiválasztási lehetősége.

Vizsgálatra kiválasztás
Az M**-T Vizsgálatra kiválasztás táblákban már az összesítő (római számos) sorokból is lehet tételeket válogatni.

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

A Saját akták modulban továbbfejlesztettük a könyvvizsgáló alábbi nyilvántartásait, így a program teljes körűen alkalmas ezek vezetésére:

   - Szerződés nyilvántartás (KSZ) - MER előírásainak megfelelőn: rögzíthetők a szerződés és annak módosításai, az elfogadó nyilatkozat, a cégbírósági bejegyzés főbb dátumai, adatai, valamint lehetőség van az aláírt iratok csatolására, megjegyzés hozzáfűzésére is.
   - MNKS 30 - a 2022. szeptember 20-tól hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard 30. pontja szerinti nyilvántartás a könyvvizsgálóra (irodára) vonatkozóan (https://mkvk.hu/tudastar/standardok/konyvvizsgalati_standardok/standardok_20230101)
   - PMT adatlapok nyilvántartása - kibővítettük az azonosítási adatlapok és a tényleges tulajdonosi adatlapok nyilvántartását a kockázati besorolással, az Afad tv. szerinti TTNY lekérdezések kezelésével, valamint a monitoring nyilvántartásával. További lehetőség az aláírt iratok csatolása, megjegyzés hozzáfűzése valamennyi területen. A korábbiakhoz hasonlóan lehetőség van a pénzmosási esemény megjelölésére, és a program irányt mutat a bejelentéshez szükséges lépésekhez.

A fenti fejlesztések érdekében új mezőkkel bővítettük az ügyféltörzset. Ezek a fő tevékenység, és a telephely(ek) kezelése, melyeket a program az MNKS 30 szerinti nyilvántartásnál használja fel.

A PMT témához kapcsolódóan az ügyfél tárgy évi dossziéjában lévő L-PMT munkaprogram is bővül a monitoring tevékenységhez kapcsolódó teendőkkel.

A soron következő – 2022. november 25-i – zoom bemutatón a NAV online számla adatok könyvvizsgálati szempontjai mellett kitérünk a fenti fejlesztések bemutatására. (Ha még nem jelentkezett, akkor ezen a linken megteheti: https://mkvkok.hu/tovabbkepzes )

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Hibajavítás - NAV online számla lekérdezés
A javítás oka: MS SQL alatt egyes esetekben hibaüzenet jelenik meg. 

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Számlák letöltése a NAV online számla felületéről
A jövőben lehetőség van a Webpostán keresztül hozzáférni az ügyfél azon bejövő és kimenő számláihoz, amelyek letölthetők a NAV rendszeréből. A programba való beolvasás eredményeként már nem csak a kimenő számlákat vizsgálhatjuk részletesen, hanem különböző riportokat, lekérdezéseket készíthetünk mindkét halmazból. A virtuális számlakép segítségével szemléletesebb lesz a vizsgálatra kiemelt számla tényleges tartalma.
A funkció működtetéséhez a WebPosta legalább 5 GB-os csomagjának megléte szükséges. Amennyiben még nem rendelkezik ilyen WebPostafiókkal, és szeretné kihasználni az új fejlesztés által biztosított lehetőségeket, kérjük, először rendelje meg a WebPosta csomagot! (https://metrumwebposta.hu/). Ha már rendelkezik a megfelelő előfizetéssel, először ügyfelenként be kell állítani a WebPosta felületén egy ún. technikai felhasználót. Ennek lépéseihez a http://metrumreferencia.hu/ oldalon találhat segítséget.

Vizsgálatra kiválasztás és mintavétel
Megteremtettük a képernyő ablakok további nagyítási lehetőségét, valamint kisebb formai módosítások történtek.

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Bemutatók, oktatás - 2022. ősz
Megteremtettük a képernyő ablakok további nagyítási lehetőségét, valamint kisebb formai módosítások történtek.

Bemutatók, oktatás - 2022. ősz

Metrum Referencia klubnap

- 2022. október 7. - részletek és jelentkezés
- 2022. december 2. - részletek és jelentkezés

Metrum Referencia zoom bemutató

- 2022. október 21. (Vizsgálatra kiválasztás és mintavétel) - részletek és jelentkezés
- 2022. november 25. (A NAV-online adatok használata a könyvvizsgálathoz, a webposta segítségével) - részletek és jelentkezés

Munkaprogramok

Aktualizáltuk a munkaprogramokat a jogszabályok 2022. évi, jelenleg ismert változásainak megfelelően. Mivel még most is folyamatos főleg az adótörvényeket, a veszélyhelyzet miatti rendeleteket érintő jogalkotás, év végéig szükség lehet a feladatok, az eljárások kiegészítésére.

Újdonság, hogy már a programon belül megtekinthető a munkaprogramok szövegének tárgyévi változása, és az összehasonlítás után egyszerűen beilleszthetők ezek a változások a korábban már testreszabott, előző évből átemelt munkaprogramba.

Vizsgálatra kiválasztás és mintavétel

A modul formai és tartalmi változásokon ment keresztül. Képet kapunk az alapsokaság eloszlásáról, statisztikai adatok megjelenitésével. Az egyes adatcsoportok (végrehajtási lényegességet meghaladó, egyedileg jelentős, jellegük miatt kockázatos, mintavétellel kiválasztott tételek) önállóan, egymástól elkülönítve jelölhetők ki. Az egyedi tételek kiválasztását követően a maradék egyenleg tekintetében a "Vizsgálat terjedelme" munkatáblából közvetlenül továbbléphetünk a mintavételre, nem kell külön a Nyitott könyvben elvégezni a műveletet. Emellett a Nyitott könyv Mintavételi lehetősége továbbra is megmarad az egyéb sokaságok vizsgálatához.

Módosítások, aktualizálások

Módosítottuk és a 2022.06.30-án ismert, idei jogszabály-változásoknak megfelelően aktualizáltuk a külső táblákat. Emellett tovább egyszerűsítettük az egyenleg megerősítések hatékonyabb ellenőrzését, dokumentálását.

 • N1-TMI - frissítettük a NAV adatbázis linkjét,
 • L-SZPA - a szerződés elszámolási egységére vonatkozó elszámolási elvekről szóló döntést kiegészitettük a sorozatgyártásra vonatkozó kivétellel,
 • M05-ELL - lehetőség van megjegyzés hozzáfűzésre és fájl csatolásra is,
 • M08-LT - a lekötött tartalék nyilvántartásához használatos táblát 2030-ig bővítettük. (A 2022. év egyenlegét egyeztetjük a mérleggel, az ezt követő évek rejtve vannak),
 • M12-ELL - lehetőség van megjegyzés hozzáfűzésre és fájl csatolásra is, valamint a béranalitika részletezettségének megfelelően hozzáfűzhetünk jogcímeket az érintett főkönyvi számokhoz, azaz több tételt is figyelembe vehetünk az egyeztetésnél,
 • M16-KKV - a Társaság méretének megállapítása a mutatószámok alapján,
 • ZJ4-ST - aktualizáltuk a 2022.05.21-i jogszabályváltozásnak megfelelően,
 • Töröltük a szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó adó feladatot a munkaprogramban, valamint a levezetést (M13-09 táblát).

Aktualizáltuk az adózással kapcsolatos táblákat

 • M13-01 - adó kérdőív,
 • M13-VESZ - veszélyhelyzettel kapcsolatos mentesítések,
 • M13-03 - társasági adó,
 • M13-05 - KIVA,
 • M13-06A, M13-06B - iparűzési adó,
 • M13-10 - rehabilitációs hozzájárulás,
 • M13-11 - kiegészítettük a 2022.07.01-től hatályos új cégautó adó tételekkel

Az alábbi táblákban egyszerűbben tudjuk dokumentálni a devizás egyenlegek ellenőrzését

 • M01-ELO, M02-ELO, M04-ELO - az immateriális javakra-, a beruházásokra-, a készletekre adott előlegek,
 • M02-BER - a befejezetlen beruházások,
 • M06-EK - vevői követelések egyenlegeinek megerősítése, illetve árbevétel (forgalom) megerősítések vizsgálata. Már egy munkalapon lehet összesíteni valamennyi pénznemben kimutatott egyenleget. Ezt a táblát bővítettük a vevőktől kapott előlegek egyenlegeinek (megerősítések) vizsgálatával. Emellett töröltük a korábbi M06-ELO (vevőktől kapott előlegek) táblát,
 • M07-A, M14-A - aktív- és passzív időbeli elhatárolások,
 • M07-EK, M14-EK - egyéb követelések és egyéb kötelezettségek vizsgálata. Ezeket a táblákat bővítettük az előző évi értékekkel valamint a mérleg egyezőség vizsgálatával,
 • M11-EK - szállítói egyenlegek (megerősítések) vizsgálata. A vevőkhöz hasonlóan itt is egy munkalapon lehet összesíteni valamennyi pénznemben kimutatott egyenleget.

A pénzügyi vállalkozás kiegészítő modulban új táblák kerültek

 • M12-12 - Extraprofit adó ellenőrzése
 • M17-KKV - a Társaság méretének megállapítása a mutatószámok alapján

Az átalakulás modulban kiegészítettük a könyvvizsgálathoz bekérendő dokumentumok listáját

 • N3-ATDJTE - vagyonmérleg-tervezet vizsgálatakor a jogelődnél,
 • N3-ATDJVE - végleges vagyonmérleg vizsgálatakor a jogutódnál.


Metrum Referencia klubnap

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvvizsgálói konferencia O. napján Visegrádon Metrum Referencia klubnapot tartunk. A klubnapon bemutatjuk fenti, valamint az őszre elkészülő fejlesztéseinket, így szó lesz a a NAV online számla adatok használatáról, valamint a webposta előnyeiről is. Természetesen lehetőség lesz a programmal kapcsolatos kérdéseiket feltenni, javaslataikat ismertetni.

A vezetés nyilatkozatai 
A kamara 2022.03.17-i közleménye alapján kiegészítettük a ügyfél nyilatkozatainak tartalmát a háborús események beszámolót érintő hatásaival. Az érintett és cserélt fájlok: 

   - ZNY-FE: A vezetés nyilatkozata a fordulónap utáni események vállalkozást érintő hatásairól,
   - ZNY-TNY: a teljességi nyilatkozat 9. pontja.
A kamara közleménye itt olvasható:
https://mkvk.hu/hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/az-ukran-orosz-konfliktus-hatasai-az-eves-beszamolok-konyvvizsgalatara

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Vizsgálat terjedelme
A területekhez tartozó vizsgálat terjedelme modul kiegészült azzal a lehetőséggel, hogy az egyedileg kiválasztott tételeken felül, a maradék egyenlegből - mint alapsokaságból - a „mintavétel” segítségével tudunk mintát venni. Ez az adott területen belül a vizsgálat terjedelme táblában érhető el. A mintavétel jelenleg a kamarai módszertan alapján történik. A kiértékelés itt végezhető el, valamint itt látjuk az eredményeket is. Ez a kiegészítés csak a Metrum Referencia elemző programmal rendlkező felhasználók számára érhető el.

Adótáblák​
Aktualizáltuk a 2021. évi adó táblákat a meghosszabbított veszélyhelyzet miatt kihirdetett adótörvény módosításokkal, mentesítésekkel. Ezek: 

   - M13-VESZ: Veszélyhelyzet miatti adózási könnyítések feltételei, mentesítési szabályok,
   - M13-03: Társasági adó,
   - M13-05: Kisvállalati adó
   - M13-06A, M13-06B: Iparűzési adó (megszűnt a feltöltés),
   - M13-09: Szakképzési hozzájárulás,
   - M13-10: Rehabilitációs hozzájárulás,
   - M13-DEM: Csekély összegű (de-minimis) támogatás nyilvántartása.

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

Új nyomtatási képek
Angol és német nyelven is nyomtatható cash-flow, valamint a mérleg és eredménykimutatás főkönyvi szám részletezéssel.

Excel export
Az export során az összesítő sorok képletezve kerülnek az Excel-táblázatba (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow).

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

PMT - MER változások
A módosított PMT törvény alkalmazásához elérhetőek a Saját akták PMT moduljában a 2021.06.25-től hatályos mintaszabályzat és az aktualizált azonosítási adatlap és a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat mintái.
Frissítettük továbbá a MER fejezetben az 5/a/2. Helyszíni ellenőrzés kérdőívét (asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók számára). A 2021.07.29. után induló minőségellenőrzésekre már ezt kell alkalmazni.

Üzenőfal
Formailag és tartalmilag is módosult az üzenőfal. A korábban Üzenőfal néven megjelenő ablak két funkciója (üzenetek rögzítése belső munkatársak vagy saját magunk számára, illetve a munkaprogramokban megjelölt feladatok listázása) külön tab-fülre került a Kommunikáció nevű ablakban. Az ablak új funkcióval (web üzenetek) is kiegészült. Ennek segítségével már nem csak fájlokat tudunk küldeni az ügyfélnek, illetve fogadni az ügyféltől, hanem szöveges üzeneteket is tudunk váltani az ügyféllel. A teljes levelezés (az időpontokkal együtt) dokumentálásra kerül és a későbbiekben is elérhető, újra olvasható a programon belül és a Webposta fiókban. A fájlcseréhez hasonlóan a web üzenetek funkció is csak WebPosta előfizetés birtokában használható. A WebPosta a https://metrumwebposta.hu/ oldalról tölthető le, és 30 napig díjmentesen kipróbálható. A kezdeti lépésekhez a http://metrumreferencia.hu/ oldalon található útmutató.

Változások a Pénzügyi vállalkozás kiegészítő modulban
A Pénzügyi vállalkozás kiegészítő modulban is bekerült az MNY Első könyvvizsgálati megbízások - nyitóegyenlegek fejezet.
Új táblával bővült a M16 Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek és ráfordítások fejezet (M16-MNB felügyeleti díj ellenőrzése)

Az új verzió a https://mkvkok.hu/refreg/ oldalról tölthető le.

2021. évi zoom bemutatók
Az idei évben az alábbi zoom bemutatókat tervezzük:

- 2021. október 1. (kezdő)
- 2021. október 8. (tárgyi eszköz, WebPosta)
- 2021. december 3. (mintavétel esettanulmánnyal)

A bemutatókra a https://mkvkok.hu/teritesmentes-szoftver-bemutatok oldalon lehet jelentkezni.

Munkaprogramok
Aktualizáltuk a munkaprogramokat a jogszabályok 2021. évi, jelenleg ismert változásainak megfelelően. Mivel még most is folyamatos főleg az adótörvényeket, a járványhelyzet miatti rendeleteket érintő jogalkotás, év végéig szükség lehet a feladatok, az eljárások kiegészítésére.

M01 – M02 - Csökkenések: Az eladásból származó eredményt helyesen (nettó módon) számolták-e el? (Nyereség esetén egyéb bevételként, veszteség esetén egyéb ráfordításként.)

M07-I – nincs benne, de kiegészíthető, ha a cégnél előfordul ilyen eset (2022-től kötelező, 2021-re lehetőség): Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti - jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni.

M08 – Eredménytartalék: (A leggyakoribb mozgások: ) - korábbi időszakban jóváhagyott osztalék elengedése.

M12 – Egyezőségek vizsgálata, elemző eljárások: Jogosult-e a társaság a járványhelyzettel összefüggő ágazati mentességre, bértámogatásra? Ha igen, élt-e ilyen lehetőségekkel?

M13 - IPA feltöltési kötelezettség törölve.

M14 – Adatok tesztelése: Mérlegeld és minősítsd a teljesítési fok meghatározásának választott módszerét, ellenőrizd a számítás bizonylatokkal való alátámasztottságát!

L-SZP: Választották-e a 2020.01.01. előtti szerződésekre az új fajta projektelszámolást?

L-BKI / L-EKI: átlagos statisztikai létszám helyett „átlagos létszám”

Főkönyvi kivonat beolvasása Excel fájlból
A beolvasás képernyője és folyamata kicsit megváltozott, igazodott a program egyéb helyein történő excel fájlok beolvasási módjához. A képernyőn itt is a már megszokott sárga megjegyzés ikonok alatt lévő ajánlások, tájékoztatások segítik a felhasználót a művelet végrehajtásában.

Nyitott könyv / Tárgyi eszköz elemzése
A 2021-es fejlesztéssel a ráaktiválások kezelésben, a felújított eszközök értékcsökkenésének ellenőrzésében szeretnénk segítséget nyújtani. A tárgyi eszköz modul átalakításával az volt a célunk, hogy a könyvvizsgáló figyelmét ráirányítsuk az esetleges problémákra, hibás elszámolásokra. Az állomány beolvasási felülete – hasonlóan a főkönyvi kivonat beolvasásához – kicsit változott, de maga a folyamat nem. Jogcímenkénti listák beolvasására van lehetőség, az összesítő lista használata megszűnt. A mozgástáblákat (M01/M02-N,CS,E) kiegészítettük Referencia és Megjegyzés oszlopokkal. Széles monitorokon a teljes felület látszik, normál méretű képernyőkön gördítősáv segítségével érhetők el az új lehetőségek. Az M01/M02-N és E táblákban megjelennek a ráaktiválások adatai is, amelyek kiegészítése, pontosítása szükséges lehet az elszámolt értékcsökkenés helyességének ellenőrzéséhez. Az eltérések minősítéséhez, értékeléséhez a programban megmutatjuk a bevitt adatok alapján az ÉCS levezetését is.

Kisebb javítások történtek az alábbi területeken

   - Könyvvizsgálói jelentés szövege (egyes szám/többes szám)
   - Cash-flow: a vevőktől kapott előleg átkerült a Vevői követelések sorra, a Számviteli törvénynek megfelelően. (Ahol szükség van a cash-flow kimutatásra, kérjük futtassa a Főkönyvi kivonat / Egyéb /  Beszámoló frissítése menüpontot.)
   - Főlap (M08 saját tőke, adózott eredmény sor bekötését érintheti)
   - PB-Ell Saját tőke megfelelés vizsgálatát pontosítottuk, kérjük ellenőrizze, hogy az ügyféltörzsben a cégforma jól van-e beállítva.
   - Pénzügyi modulban a munkaprogram bekötés (kapcsolt vállalkozás)

A kisebb javítások ellenőrzése céljából megjelenítjük az utolsó frissítés dátumát. A programban a Névjegy Verzió sorában, az internetes Metrum Referencia fiókban a Letöltés vagy a Frissítés menüpontban ellenőrizheti a frissítés dátumát.

A frissítést a http://www.mkvkok.hu/refreg oldalról lehet letölteni.

Új jelentés minta 2021-től
Frissítettük a könyvvizsgálói jelentés szövegét a kamara által 2020. december 17-én közzétett közlemény alapján (megújult az IESBA Etikai kódex és a nemzetközi etikai standardalkotó testület elnevezése). Az új jelentés 2021. január 1-től kiadott jelentésekre alkalmazandó. (ZKVJ)

Könyvvizsgálói nyilatkozat a közúti áruforgalmi engedély kiadásához
Bővítettük a ZJ4 fejezet mintáit a 2021. január 1-től alkalmazandó egységes, közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat mintával, mely 2020.11.20-án jelent meg a kamara honlapján (ZJ4-E). A korábbi 4 jelentés mintát (ZJ4-1, ZJ4-2, ZJ4-3, ZJ4-4) 2021-től nem lehet alkalmazni, azokat a 2021-es programban törölni fogjuk.
Kiegészítettük az ehhez tartozó ZJ4-ST táblát a 2021-es évben alkalmazandó, 2020.10.01-jén érvényes árfolyammal.

Új ellenőrző lista
Készítettünk egy új ellenőrző listát a 2020. évi veszélyhelyzet miatti adózási szabályok, mentesítési lehetőségek feltételeinek vizsgálatához: M13-VESZ

Adótáblák​
Aktualizáltuk a 2020. évi adó táblákat a veszélyhelyzet miatt kihirdetett adótörvény módosításokkal, mentesítésekkel. Ezek: 

   - M13-01: Adó kérdőív,
   - M13-03: Társasági adó,
   - M13-05: Kisvállalati adó
   - M13-06A, M13-06B: Iparűzési adó (megszűnt a feltöltés),
   - M13-09: Szakképzési hozzájárulás,
   - M13-10: Rehabilitációs hozzájárulás.

Egyéb módosítások

   - M16-KKV táblát bővítettük a forduló napi árfolyammal,
   - L-SZPA: pontosítottuk a számviteli politika áttekintéshez szükséges szempontokat (a változás jelölve van)
   - ZNY-FE: aktualizáltuk az évszámot.

Új munkapapírok
Kiegészítettük az alábbi területek munkapapírjait egy-egy további mintával:

   - M04-ELO készletekre adott előlegek,
   - M06-ELO vevőktől kapott előlegek,
   - M13-DEM Csekély összegű (de minimis) támogatás nyilvántartása,
   - a Saját aktákban, az Adatszolgáltatás fejezetben található "Önképzés kreditek nyilvántartása" a Kamara idei évközi döntésével összefüggésben változott. 2020-ban már nem számolhatók el az előző évről áthozott kreditek, ezért a korábbi minta mellé felkerült a 2020-ban használható dokumentum, amely már nem tartalmazza ezt a lehetőséget.

Munkaprogramok (ellenőrző listák)
"A megbízás elfogadása" és "A megbízás meghosszabbítása" ellenőrző listák 25. (N1-ME) illetve 17. (N1-MH) kérdését ("Szükség esetén biztosított-e a külső konzultáció lehetősége, illetve a minőségellenőrzéshez szükséges személyi, anyagi, határidőbeli feltételek?") átfogalmaztuk úgy, hogy "NEM / NINCS" választ lehessen adni (ami nem igényel további könyvvizsgálói megfontolást): "Van-e akadálya az esetlegesen szükséges külső konzultáció lehetőségének, illetve a minőségellenőrzéshez szükséges személyi, anyagi, határidőbeli feltételek biztosításának?

Saját minták
Mint azt tapasztalhatták, a 2020-as verzióban az összes munkapapír minta már xlsx kiterjesztésű. Ezért aki eddig saját mintákat is készített és alkalmazott, kérjük, hogy a saját mintáit is mentse át xlsx-be, mert azokat csak így lehet majd probléma mentesen használni. (Ha a korábban megnyitott vizsgálatoknál a saját minta xls-ként került bejegyzésre, az adott könyvvizsgálat Tartalomjegyzékében a Karbantartás / Excel bejegyzés xlsx-re állítása menüpontot kell meghívni a módosításhoz.)

Mérleg, eredménykimutatás - előző év adata, kerekítések
2020-as könyvvizsgálatok megnyitásának időpontjától függően (verzió váltások miatt) néhány esetben előfordulhat, hogy a mérlegben, eredménykimutatásban az előző év adatához a program nem hozza át az előző évben elvégzett kerekítéseket. Ha valaki ezt tapasztalja, akkor a teendő a következő: a B-FK Főkönyvi kivonat / Szerkesztés menüpontban le kell futtatni az Előző évi adatok átemelését.

Pénzügyi vállalkozás kiegészítő modul
A pénzügyi vállalkozás kiegészítő modul is bővült új táblázattal és munkapapír-mintákkal:

   - B-ELEMZ Beszámoló elemzése,
   - N2-AZ A kommunikációban részt vevő személyek azonosítása,
   - N2-NYJKV Nyitó megbeszélés a társaság vezetésével,
   - N2-ZJKV Záró megbeszélés a társaság vezetésével.

Beszámoló elemzése
Új tábla került a Tárgyévi dosszié Éves beszámoló fejezetébe. B-ELEMZ Beszámoló elemzése táblában kiemelésre kerülnek a mérleg és az eredménykimutatás azon sorai, melyek értékében jelentős változás következett be. Az egyes mérleg és eredménykimutatás sorokhoz (elemző változat esetében) akár a főkönyvi kartonokat is megtekinthetjük.

A Metrum Referencia ablakainak méretváltoztatása
Azon a felhasználóinknak, akik a Metrum Referencia programot nagyfelbontású monitorral használják, a jövőben lehetőségük van az ablakok méretezésre. Az alapablak méretének növelésével a hasznos információt tartalmazó objektumok mérete is növekszik, így adott esetben több információ jeleníthető meg egyszerre az ablakban. Az ablakok méretezhetőségének megvalósítása folyamatosan történik. A jelenlegi frissítésben az következő ablakoknál oldottuk meg a méretezhetőséget:

    Dokumentumok ablak (főablak)
    Munkaprogramok
    Éves beszámoló - főkönyvi kivonat
    Éves beszámoló - mérleg
    Éves beszámoló - eredménykimutatás
    Éves beszámoló - beszámoló elemzése

Kerekítés
Megváltoztattuk a mérleg és eredménykimutatás sorainak ezres kerekítésének módját. A jövőben nem az adott érték átírásával kerekíthetünk, hanem az értékre történő kattintásra megjelenő kis táblában adhatjuk meg a kerekítés mértékét. A kerekített értékek a jövőben a képernyőn zöld színnel jelennek meg.

Saját akták
A Saját akták Pénzmosás elleni anyagok (PMT) fejezetébe bekerült a 2019.09.27-től hatályos kamarai ellenőrzési kérdőív.
Új alfejezet: "Ügyfél-átvilágítás, korlátozó intézkedések" - itt hasznos linkek segítenek a kamarai szűrőprogram és a közzétett korlátozó intézkedések közvetlen elérésében.

Az érintett munkaprogramokon átvezettük a számviteli törvény 2020-as változásait:
   - M08 Saját tőke (pótbefizetésről lemondás),
   - M06 Árbevétel, vevők, M09 Céltartalék, M07-I, M14-I (szerződés elszámolási egységével kapcsolatosan),
   - L-SZP Számviteli politika ellenőrzése (befejezetlen termelés készültségi foka, egyösszegű écs)

Kibővítettük a T-CS A csalás, hamisítás kockázatának becslése,  M06 Árbevétel és vevők, L-FE Fordulónap utáni események, valamint L-VF Vállalkozás folytatása elve munkaprogramok pontjait.

Átalakítottuk a munkaprogramok szerkezetét – minden érintett vizsgálati területen megtalálható a „Csalásra utaló jelek mérlegelése” fejezet.

Új segédanyaggal bővült a Tervezés fejezet: a „T-CSV A könyvvizsgáló válaszai csalás, hamisítás gyanúja esetén”. Szükség esetén a lista segítséget nyújt további eljárások megtervezéséhez.

Megújítottuk a Lényegesség számítást.

Új munkapapírok segítik a feladatok elvégzésének dokumentálását:
   - N2-AZ A kommunikációban részt vevő személyek azonosítása
   - N2-NYJKV Nyitó megbeszélés a társaság vezetésével
   - N2-ZJKV Záró megbeszélés a társaság vezetésével
   - M04-LELJ Készletek leltározása – alternatív eljárások
   - M06-PTG Pénztárgépes árbevétel egyeztetése

Átalakított, kibővített munkapapírok:
   - M06-EK – a forgalom (árbevétel) visszaigazolását is tartalmazza
   - N3-ETM,A,N – az egyenleg egyeztető levél rákérdez az üzleti év forgalmára (árbevételére) is
   - ZNY-FE – egy dokumentum tartalmazza a vezetés nyilatkozatát a fordulónap utáni eseményekről
   - M08-FT, M08-LT – bővültek az évek
   - M13-06A,B – az iparűzési adó számításánál lehetőség van az eddiginél több telephely és több kapcsolt vállalkozás felvételére
   - a Saját aktákba bekerült a 2020.03.06-tól hatályos azonosítási adatlap minta, és a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat minta

Új funkciók:
Sok apró lépést tettünk annak érdekében, hogy a programban automatizáljuk a folyamatokat, a könyvvizsgáló által beállított adatok alapján. Ennek keretében:

   - A könyvvizsgálat megnyitásakor megadott paraméterektől függően jelennek meg bizonyos fejezetek, munkapapírok. (Inaktiváltuk a nem használatos munkapapírokat, és átvettük a válaszokat ami ezekből következik, pl. ZKVJ)
   - Lehetőség van szövegtörzsek kialakítására, ami egységesen használható a következtetések és egyéb szöveges mezők kitöltésére. (Törzsek/Szövegtörzsek menüpont)
   - Külső fájlok már bárhonnan (programon kívülről is) csatolhatók a munkaprogramok soraihoz.

2020-as adótáblák végleges aktualizálása őszre várható, amikor már világosan láthatók az évközi változások és azok időbeli hatálya.

Az elmúlt hetek eseményeinek hatására néhány új munkapapírt és munkaprogramot állítottunk össze.

Új ZNY-TNY Teljességi nyilatkozat (szöveg változás)
A kamarai minta 9. pontját kiegészítettük a szakértői bizottság által a COVID-19 Tudásbázisban közzétett, a teljességi nyilatkozatban szerepeltetendő ajánlásával.

ZNY-FE A vezetés nyilatkozata a vállalkozás folytatása elvének érvényesüléséről, a fordulónap utáni események hatásairól (új)
A kialakult helyzetben a vezetéstől bekérendő nyilatkozat egy lehetséges mintája.

ZNY-FEM Melléklet a vezetés nyilatkozatához (új)
Részletes szempontok a helyzet megítéléséhez.

L-FEKV A vezetés nyilatkozatának megítélése (COVID-19) (új)
A ZNY-FE vezetői nyilatkozatban foglaltak áttekintése, a következtetés levonása.

L-VFJ A könyvvizsgálói vélemény típusának alakulása a vállalkozás folytatásával összefüggésben (új)
Az új munkaprogram segít a könyvvizsgálói vélemény (jelentés) típusának meghatározásában és a lépések dokumentálásában a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével összefüggésben.

Saját akták/PMT – belső szabályzatminta 2020.03.06-tól (új)
A Kamara március közepén közzétette a pénzmosás megelőzésére szolgáló belső szabályzatot és útmutatót. Ezzel összefüggésben bekerültek a programba a kapcsolódó dokumentumok.

Ingyenes időszak a Metrum Webpostában
A kialakult helyzetben a könyvvizsgálói munkánkban még nagyobb szükségünk van az interneten a gyors és hatékony kommunikációra. Ehhez nyújt segítséget a Metrum Webposta, ami a regisztrációtól számítva 30 napig ingyenesen használható. Erre az időszakra 0,5 gigabyte tárhelyet is biztosítunk. (https://www.metrumwebposta.hu/)

A webposta használatával a dokumentumok e-mail közbeiktatása nélkül azonnal a kiválasztott címzetthez, ügyfélhez küldhetők. A partnertől kapott dokumentumok a Metrum Referencia programban közvetlenül a megfelelő vizsgálati területhez kerülnek be.

B-ELL A beszámoló összefüggéseinek ellenőrzése
Segítségével gyors áttekintést kaphatunk a beszámoló belső összefüggéseinek, összhangjának meglétéről. Az egyezőségek zöld pipával vannak jelölve, eltérések esetén piros figyelmeztetés mellett megjelennek az eltérő adatok.

Új táblákkal bővült a program
   - Saját akták modul: Önképzés kreditek nyilvántartása (ASZ), Díjajánlat 2020 (ADJ) és Függetlenséggel, összeférhetetlenséggel érintett megbízók nyilvántartása (MER)
   - M16-KKV: az ügyfél cég méretének megállapítására
   - T- GDPR: az adatvédelmi követelményekre való felkészültség ellenőrzésére

M13-03 tábla
Pontosítottuk a kamatlevonást korlátozó korrekciók levezetését a TAO tv. 8.§ (1) j), 7.§ (1) ny) pont szerinti adóalap korrekciós tételekhez.

MO8-OSZT - Osztalék fizetési korlát vizsgálata
A táblát beépítettük a programba. Segítséget nyújt a 2019-es üzleti év végleges adatainak figyelembevételével a 2020-ban maximálisan kifizethető osztalék összegének ellenőrzéséhez.

M08-LT
A 2019-es oszlop és sor felfedésével már kitölthetők a tárgyévi változások.

Új tábla
N3-DJNY: a korábban a bevételi nyilvántartást vezető társaság nyitó mérlegének könyvvizsgálatához készült dokumentumjegyzék a bekérendő anyagokról.

Kezdő képernyő
A program kezdő képernyőjén megjelenik a szoftver használati jog verziója, továbbá a hírekre, és a szoftver bemutatókra mutató link. A továbbiakban ezek az információk ismét megjeleníthetők a "Segítség/Nyitó ablak" kiválasztásával.

Évközi vizsgálat fordulónapja
Évközi könyvvizsgálat esetén módosítható lett az évközi vizsgálat fordulónapja. A módosítást a „Könyvvizsgálat kiválasztása” nevű ablakban lehet elvégezni a fordulónap mellett megjelenő ikonra kattintva.

Átalakulás modul
Az átalakulás modulban új munkatábla a B-ATVR: már a jogutódnál is főkönyvi számla részletezéssel is lekérdezhető a vagyonmérleg, hasonlóan a jogelődhöz. (A korábbi B-ATEO Jogutód vagyonmérlege forintban munkatábla helyett a B-ATVR Vagyonmérleg részletezése főkönyvi számlánként jelenik meg.)

Pénzügyi vállalkozás modul
A pénzügyi vállalkozás modulban bekerült a cash-flow.

Vizsgálat terjedelme
Több vizsgálati területen bővültek a munkatáblák a Vizsgálat terjedelmével. A következő vizsgálati területek egészültek ki ezzel a funkcióval: M03, M05, M07, M08, M09, M10, M12, M14, M15

Cash-flow
A cash-flow kimutatásban automatikus lett az értékcsökkenési leírás beemelése, valamint bővültek a korrekciós sorokra készített minták. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korábban elkészített cash-flow kimutatásokban manuálisan rögzített értékcsökkenés duplikációt okozhat a cash-flow kimutatás ezen során. A korrekciós sorok mintájában új tétel a társasági adó túlfizetése/tartozása, illetve a kapott osztalék követelése.

Átalakulások vizsgálata
Örömmel tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy már megrendelhető az Átalakulások vizsgálata kiegészítő modul, melynek éves használati díja 25.000.- Ft + áfa

Cash-flow
A Számviteli Törvény változásainak megfelelően módosítottuk a cash-flow kimutatást.

Új munkapapírok

N1-UERT Könyvvizsgálati ügyfél értékelő lapja
   - az új megbízás elfogadásakor az új ügyfél, illetve idén a már meglévő ügyfelek pénzmosási kockázati szempontok szerinti értékelése, besorolása
M02-VMSZ A vezetés által megbízott szakértő munkájának értékelése
   - elkülönítettük a könyvvizsgáló által megbízott külső szakértő munkájának felhasználásáról szóló munkapapírtól
MI-KSZ A könyvvizsgáló által megbízott külső szakértő munkájának felhasználása
   - az ISA620 standard szerinti szempontok alapján történő mérlegelés dokumentálása

Megváltozott tartalmú munkapapírok

N1-KFE, N1-KFT / közfelügyeletnek történő bejelentés a megbízástól való visszalépésről (NGM - PM név, cím változás miatt)
M04-LF / szövegpontosítás a táblázatban (könyvvizsgáló által számolt…, cég által számolt…)
M13 munkaprogram / feltöltéshez kapcsolódó kérdés törölve, új sor a transzferár szabályzattal kapcsolatosan
M13-01 / TAO / a feltöltés szankciója sor törölve
M13-03 / feltöltés elmaradásáért mulasztási bírság számítás törölve
MI-K / (MMK 7/b) a 2019.07.01-től érvényes kérdőívet kiegészítettük a kérdések megválaszolását alátámasztó, programban lévő dokumentumok referenciajelével
Figyelem! a korábbi évek (2016-2018) minőség-ellenőrzésénél is ezt a kibővített kérdőívet kell alkalmazni!

Folyószámla xml beolvasása
Módosította a NAV az ügyfélkapuról letölthető adófolyószámla xml struktúráját. A Metrum Referencia programba történő beolvasáskor a jövőben kiválaszthatjuk, hogy régi vagy az új struktúrájú xml-t kívánunk beolvasni.

Új telepítő program
Egyszerűsödik a Metrum Referencia program telepítése. A rendelő oldalra történő belépéskor kattintson a Letöltés gombra, indítsa el vagy futtassa a telepítő programott, majd kövesse a telepítő utasításait! A jövőben új termék vásárlásakor már nem kell Önnek a programot aktiválnia, szoftverkulccsal bajlódnia, mindezt elvégzi Ön helyett a telepítő.

Már elérhető a Metrum Referencia 2019. évi első változata, amelyben aktualizáltuk a munkaprogramokat a Számviteli Törvény változásaival, és az adótáblákat az adótörvények módosításai szerint.

I. METRUM REFERENCIA 2019 – VÁLTOZÁSOK MUNKAPAPÍROKBAN

B-CF Cash-flow
-    aktualizálás jogszabály változás miatt (várható megjelenés az őszi frissítéssel)

M08 Saját tőke
1. M08-FT Fejlesztési tartalék alakulása
   - képzési évek kibővítése
   - cél-módszer szövegének változtatása („jogszerűség ellenőrzése”)

2. M08-V Továbbvihető veszteség analitikus kimutatása
   - TAO tv. előírásainak változása „2019.01.01-től” munkalapon (pirossal)

M13 Adók
1. M13-01 Adók munkaprogram
   - Társasági adó, KIVA, ÁFA, SZOCHO, innovációs járulék 2019-es változásai (pirossal kiemelve)

2. M13-03 Társasági adó
   - 2019-es változások átvezetése az adószámításban

3. M13-05 KIVA
   - 2019-es változások (kedvezmények) átvezetése

4. M13-06A, B Iparűzési adó és innovációs járulék
   - megszűnő IPA kedvezmény (foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó)

5. M13-10 Rehabilitációs hozzájárulás
   - hozzájárulás mértéke 2019.01.01-től változott

MNY Első könyvvizsgálati megbízások - Nyitóegyenlegek
1. MNY-EK Az előző könyvvizsgáló munkájának áttekintése
   - kérdések átalakítása, kibővítése

ZJ4-ST Saját tőke vizsgálata
   - EUR árfolyam aktualizálása, MKVK közlemény aktualizálása
   - saját tőke eddig eFt-ban jelent meg, javítva az átemelés Ft-ra
 

II. METRUM REFERENCIA 2019 – VÁLTOZÁSOK MUNKAPROGRAMOKBAN

M07-I Aktív időbeli elhatárolások
   - új sor (8.): meg nem kapott támogatás (költségek fedezetére) – jogszabályváltozás miatt

LBK-I Éves beszámoló kiegészítő mellékletének ellenőrzése
   - új sor (60.): üzletág értékelés bemutatása

Az ezt követő változatot szeptemberben fogjuk kiadni, amely tartalmazni fogja a módosított cash-flow kimutatást is már, s nagyon készülünk arra, hogy azzal együtt egy új modullal is meg tudjuk lepni tisztelt Ügyfeleinket.

Újdonságok a Metrum Referencia program 15.02-es verziójában:

WebPosta - új webes kommunikációs eszköz a Metrum Referenciához
Az új eszköz lényegesen megkönnyíti és felgyorsítja az ügyfél és a könyvvizsgáló közti kommunikációt. Az ügyfél által feltöltött fájlok azonnal a megfelelő vizsgálati területre kerülnek, jelentősen egyszerűsödik azok programba történő beemelése. A könyvvizsgáló közvetlenül a Metrum Referenciából - a levelező programja használata nélkül - tud ügyfelének dokumentumokat küldeni. Másrészt az új modul alkalmas arra, hogy a könyvvizsgáló az ügyfélnél megfelelő mobil eszköz használatával, egyszerű módon továbbítsa a Metrum Referenciába a begyűjtött dokumentumok másolatait. Az új modulról bővebb információkat itt talál. Ide kattintva tud regisztrálni a próbaverzióra, amit 30 napig használhat ingyenesen.

Elkészült a Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatára alkalmas modul
A megszűnt Takarészövetkezeti modul helyébe aktualizált és bővített tartalommal elkészült a Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatát támogató modul 2018-as verziója. Ha Ön már megrendelte a Metrum Referencia 2018-as programot, akkor igényét a szükséges példányszám megjelölésével emailben jelezze Gerussi Nórának (gerussi.nora@mkvkok.hu). A program ára 25.000.- Ft + ÁFA példányonként..

Aktualizált szerződésminták
A programba bekerültek a 2018. évi, GDPR előírásainak megfelelően átdolgozott kamarai szerződésminták (magyar, angol, német).

Már elérhető a Metrum Referencia program 2018., amely az alábbi újdonságokat tartalmazza:

Belépési jelszó
Az adatok biztonságát erősítendő már nem csak a hálózatos, hanem az egy gépes verziójú programokban is beállítható belépési jelszó.
Segítség/Paraméterek ablakban található a „Jelszó beállítása” lehetőség, ahol kétszer egymás után meg kell adni a használni kívánt karaktersort. Ez a beállítás továbbra sem kötelező, ám ajánlott az ügyfelek adataihoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Főkönyvi kivonat képzése szűréssel
A beolvasott audit xml állományból a főkönyvi kivonat már az állomány szűrésével is összeállítható. Szűrő feltételnek megadható a teljesítés, a bizonylat dátuma vagy időszak is. Ezzel a módszerrel nem a teljes xml állomány összes adata, hanem csak az adott paramétereknek megfelelő tartomány tételei jelennek meg a beolvasott főkönyvi kivonat (és ezáltal a mérleg, eredménykimutatás) összegeinél.

12+1 időszak
Az eddigi 3+1 helyett már 12+1 időszak nyitható.

Testre szabott struktúra átemelése
A saját igények szerint új témákkal, területekkel bővített illetve inaktiválással szűkített dokumentációs rendszer átemelhető a következő időszakra is.
Az új struktúra másik ügyfél könyvvizsgálati dokumentációjában is használható (pl. cégcsoportok auditja esetén) a Fejezetek/Fejezetek másolása menüpont meghívásával.

Módosított munkapapírok
Természetesen aktualizáltuk az éves adótáblákat a 2018-as előírásoknak megfelelően. Az iparűzési adótáblát bővítettük a telephelyek szerinti megosztás lehetőségével.
A programba bekerültek a kamara által áprilisban közzétett új teljességi nyilatkozat minták.

Új munkapapírok
Szempontok a vezetés tisztességének megítéléséhez (N1-TMI)
Külső szakértő munkájának megítélése (M02-KSZ)
Befejezetlen beruházások (M02-BER), beruházásokra adott előlegek (M02-ELO) vizsgálatának dokumentálása
Ügyvédi nyilatkozatok tartalmának feldolgozása (ZNY-UNY)
Számviteli politika tartalmának áttekintése, dokumentálása (L-SZPA)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kismértékben módosította az adatszolgáltatást. A jövőben a megbízások típusánál nem használható a "Pályázatok, támogatások felhasználásának vizsgálata", a "NAK által előírt jelentés", valamint a "Személy és árufuvarozóknak kiadott nyilatkozat" elem.

A frissítés a következő újdonságokat tartalmazza:

Új sor "A saját tőke alakulása" táblában
"Eredménytartalék csökkenése osztalékfizetés miatt" jelöléssel új sor került a az M08-ST - A saját tőke alakulása táblába.

Új paraméter
A könyvvizsgálat kiválasztása ablakban a Leválogatás éve adat a jövőben paraméterként adható meg. A kívánt évszámot a Segítség > Paraméterek ablakban lehet beállítani. Ezt követően az itt megadott évszám szerint történik a leválogatás.

Napi átlagos állomány
A Nyitott Könyv > Audit xml > Napi átlagos állomány vizsgálat menüpontban számlacsoport (főkönyvi szám eleje) is beállítható szűrési feltételként.

Aktualizált szerződésminta
Bekerült a programba a könyvvizsgálói megbízási szerződésminta 2018-tól használatos aktualizált változata, valamint annak angol és német nyelvű fordítása (N1-SZ).

Bekerültek a programba a 2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták.

Az utóbbi időben többen jelezték, hogy a Metrum Referencia programban az Excel-táblák megnyitásakor a program lefagy, vagy hibaüzenet jelenik meg. Valamennyi esetben Microsoft Office 2016 volt telepítve a gépeken.

Ha Ön is tapasztalta a jelenséget,

    - töltse le a frissítést,
    - lépjen be a programba,
    - hívja meg a Segítség > Paraméterek menüpontot,
    - A Táblázatkezelő keretben kattintson át a Microsoft Office 2016-os rádiógombra,
    - kattintson az OK gombra.

Indítsa el újra a programot. A fenti beállítást végrehajtva a program várhatóan hiba nélkül nyitja meg az Excel-táblákat.

Újdonságok a Metrum Referencia program 14.02-es verziójában:

Vizsgálat terjedelme
Az új "Vizsgálat terjedelme" tábla a terjedelem meghatározása alapján automatikusan kiválasztja az egyedileg vizsgálandó tételeket az Audit xml állományból, és megállapítja az ellenőrzéssel való lefedettséget. Ha nem áll rendelkezésre audit xml, akkor mindez beolvasott Excel-táblákból (főkönyvi kartonokból előállított, előkészített adatokból) is megvalósítható. Próbálja ki!

PMT szabályzat
A saját akták modul tartalmazza a kamara által 2017. szeptember 22-én elfogadott és a honlapján megjelent új pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat útmutatóját, mellékletekkel.

Minőség-ellenőrzés
A minőség-ellenőrzés általános, kiválasztott megbízáshoz kapcsolódó kérdőívét kiegészítettük a kérdésekhez tartozó területek, munkapapírok programban szereplő referencia jelével. (Tárgyévi dosszié/MI Minőségellenőrzés/MI-K)

Megjelent ELZA
Felhasználóink felvetéseire is reagálva elkészült ELZA, az elektronikus zárást támogató program. Ajánljuk
    - a könyveléssel is foglalkozó könyvvizsgálók, illetve
    - a könyvvizsgálók ügyfeleinél könyvvezetési tevékenységet végzőknek.
Metrum Referencia felhasználók – akik rendelkeznek a 2016. vagy 2017. évi verzióval – 50% kedvezményben részesülnek ELZA áraiból. További információkat a http://www.elza.hu, illetve a http://mkvkok.hu/elza.hu oldalakon talál.

Elkészült a  Metrum Referencia program 2017. évi első kiadása. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza:

 • Bővítettük a jogosultságok rendszerét.
 • Új modul az üzenőfal, amelyen a könyvvizsgáló a megjegyzéseit, kérdéseit egy helyen, strukturáltan tudja rögzíteni, valamint a könyvvizsgáló munkacsoport belső kommunikációját is szolgálja.
 • Átvezettük a jogszabályi változásokat, aktualizáltuk az adótáblákat. Új adótábla a KIVA.

A program a jelentés modulból, a könyvvizsgálat adataiból, valamint a szerződések nyilvántartásából átveszi az adatokat, és elkészíti az adatszolgáltatást, amit a beküldés előtt ellenőrizni kell.

Amennyiben a frissítésig készített olyan jelentést, amelyben "vállalkozás folytatásának bizonytalansága" szakasz van, akkor kérjük, hogy az adatszolgáltatás elkészítése előtt a jelentés modulban a "Vélemény fajtája" ablakban a "Minősítés nélküli" véleményt állítsa át "Minősítés nélküli figyelemfelhívással" állásra, és mentse el ezt az állást. (Ez a kinyomtatott véleményt nem befolyásolja.) Megjegyezzük, hogy a "Minősítés nélküli figyelemfelhívással" csak az adatszolgáltatásban létező kategória. A standardok értelmében a figyelemfelhívás nem befolyásolja a vélemény minősítését.

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.05-ös verziójában:

 • A könyvvizsgálói jelentés angol nyelvű változata.
 • A B Éves beszámoló fejezetbe Beszámoló ellenőrzése címmel új táblázat került. Az új modul használatához a Súgóban talál segítséget.
 • Ugyancsak új táblázattal (M08-OSZT Osztalék fizetési korlát vizsgálata) bővült az M08 Saját tőke fejezet.
 • Ha Ön fejléces papírra kívánja a könyvvizsgálói jelentést nyomtatni, készítsen egy üres dokumentumot jelentes.doc néven, amely élőfejben tartalmazza a megjeleníteni kívánt fejlécet, majd mentse le a fájlt az adatkönyvtár MINTAK/SAJAT mappába (c:/Pbref/MINTAK/SAJAT).
 • A jövőben lehetőség van a Tartalomjegyzékben csoportos törlésre is.
 • A Saját Akták Könyvvizsgálói szerződések nyilvántartása (KSZ) menüpontban a nyilvántartásban szereplő szerződések a fejléc megfelelő adatára kattintva rendezhetők. Ismételt kattintás ellenkező irányú rendezettséget eredményez.

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.05-ös verziójában:

     - A könyvvizsgálói jelentés német nyelvű változata
     - A számviteli politika, valamint a kiegészítő mellékletet ellenőrző lista
       aktualizálása
     - Egyéb, kisebb módosítások

Programunk ezévi első frissítése a 2016.12.15-én hatályba lépett könyvvizsgálói jelentést tartalmazza. Az új jelentéshez egy új modult készítettünk, ami egyszerűbbé teszi és gyorsítja a jelentés összeállítását. A súgóban hasznos információkat talál a modul használatához..

Aktualizáltuk a belföldi közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység engedélyhez készítendő könyvvizsgálói nyilatkozatot. A változás az alkalmazandó árfolyam tekintetében történt.

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.03-as verziójában:

Tárgyévi és Állandó dosszié fejezeteihez kapcsolódó anyagok rendezése
Ezentúl lehetőség van a Tárgyévi és Állandó dosszié fejezeteihez tartozó munkapapírok, fájlok csoportosítására. Így a könyvvizsgáló a saját egyéni munkamódszere szerint rendezheti a dokumentum ablak jobb oldalán megjelenő könyvvizsgálati anyagokat.

NAV számla xml beolvasása
A NAV számla xml beolvasásakor jelentkező hibaüzenetek alapján módosítottuk a beolvasó programrészt, így a program "megengedőbb" lesz az előírásoknak nem teljesen megfelelő xml-ekkel szemben.

Mentés - visszatöltés, szinkronizálás
Bővítettük a mentés - visszatöltés, illetve a szinkronizálás funkcióit. A jövőben a megszokott állományok mellett a "nagy" állományok (audit xml, beolvasott Excelek, tárgyi eszközök elemzése, NAV számla xml, mintavétel) szinkronizálását is el lehet végezni. Ezen funkciók választása előtt kérjük feltétlen nézze át a vonatkozó súgót.

M13-03 Társasági adó tábla
Kisebb javítások történtek az M13-03 Társasági adó táblában. Javasoljuk, hogy amennyiben korábban meghívta ezt az adótáblát, törölje azt (M13-03 kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg újra.

Adófolyószámla Excel export
Az M13-NAV Adófolyószámla egyeztetése pont alatt lévő táblázatok a jövőben Excelbe exportálhatók.

Újdonságok a Metrum Referencia program 13.02-es verziójában:

NAV számla xml - riport generálása
Új eszközzel bővítettük a NAV számla lekérdezési lehetőségét. A NAV számla riport generálásával néhány kattintással átfogó képet kaphatunk a vizsgált társaság számlázási szokásairól. (Nyitott Könyv > NAV számla xml > NAV számla riport)

Könyvvizsgálói jelentés
Az MKVK Szakértői Bizottság 2016. augusztus 23-i ülésén elfogadottak alapján lecseréltük a programban a könyvvizsgálói jelentések mintáit. (Tárgyévi dosszié, ZJ1 és ZJ2 fejezet)

Új munkapapírok
M04-STKAV Saját termelésű készletek állományváltozása címmel új táblázat került a Tárgyévi dosszié M04 Készletek és elábé fejezetébe.
Ajánlás a 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató könyvvizsgáló társaságok minőségellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat összeállításához (Ajanlas_Minell_2_5_alairoval_asszisztensekkel_2015.doc) címmel új dokumentum került a Saját akták Minőség-ellenőrzés – MER fejezetébe.

Elkészült a  Metrum Referencia program 2016. évi első kiadása. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza:

•    Frissítettük a programot a jogszabályi változásokkal. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy bekerültek a programba a mérleg és eredménykimutatással kapcsolatos módosítások.

•    Az elemző változat ezen felül bővült a számlázó programoknak a NAV által elrendelt adatexportját (számla-xml) beolvasó és lekérdező programmal.

•    Egyszerűsödött a programhoz kapcsolódó külső fájlok kezelése, a fájlok másolása funkció.

Kamarai adatszolgáltatás

Az új verzió lehetővé teszi az új, kibővített tartalmú kamarai adatszolgáltatás elkészítését és exportálását. 2016-tól évente csak egy alkalommal, de akkor minden egyes jelentésről kell adatot szolgáltatni. További lényeges változás, hogy az adatszolgáltatás kötelezettje az eddigiektől eltérően a jelentést aláíró könyvvizsgáló lesz. Ebben az évben a két előző év (2014. július 1. és 2016. június 30. között kibocsátott jelentések) adatait kell a Kamara részére megküldeni, július 1. és július 15. között. A Kamara fogadja a gépi úton előállított adatokat is.
A program kigyűjti az adatszolgáltatáshoz szükséges 2014. évi adatokat is. Lehetőség van a nem a programmal végzett munkák adatainak manuális felvitelére is.

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.04-es verziójában:

Átfordító program 2016-ra
Már most elkészítheti a 2015. évi záró mérleg és eredménykimutatás átfordítását a 2016.01.01.-től érvényes hatályos megfelelően! A Metrum Referencia 2016. évi változata automatikusan átveszi ezeket az adatokat, és előállítja az új szabályok szerinti nyitómérleget. (Éves beszámoló > B-FK16 Főkönyvi kivonat átfordítása 2016-ra.)

Új minták a lekérdezésekben
16 új minta került be a Nyitott Könyv lekérdező rendszerbe, 8 új mintával egészült ki a Tárgyi eszköz elemző modul.

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.03-as verziójában:

A minőségellenőrzési dokumentumok aktualizálása
Az MKVK honlapján megjelentek alapján módosítottuk a Saját akták > Minőség-ellenőrzés - MER > Kérdőívek, önértékelő lapok fejezet alatti fájlokat. Amennyiben e fájlokat korábban meghívta, ám a módosult táblázatokat kívánja használni, törölje a táblázatokat (a táblát kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg azokat újra.

Főkönyvi számok havi bontásban
A Nyitott Könyv > Főkönyvi számlák havi bontásban menüpont alatt a forgalmi adatok mellett ezentúl a záró egyenlegek is lekérdezhetőek lesznek.

Lementett e-mail meghívása
Azokon a helyeken a programban, ahol eddig Word, Excel, és Pdf fájlokat lehetett csatolni és azokat dupla kattintással meghívni, a jövőben lementett e-maileket (.msg, illetve .eml kiterjesztéssel) is be lehet másolni, illetve dupla kattintással meghívni.

Újdonságok a Metrum Referencia program 12.02-es verziójában:

Főkönyvi számok havi bontásban
A beolvasott Nyitott Könyv állományból teljesítés (vagy bizonylat dátuma, vagy időszak) alapján havi bontásban kérdezhetjük le az adatokat főkönyvi szám szerint összegezve.
(Nyitott Könyv > Főkönyvi számok havi bontásban menüpont)

Nyitott könyv lekérdező
Összesítõ lekérdezéseknél az összesített adatra is szűrhetünk. Pl. azon partnerek forgalma, ahol a számlázott érték összege meghaladja az x Ft-ot.
(A szűrések beállítása ablakban számadatok esetén be kell kattintani a CS.SZ. jelölőnégyzetet.)

Módosult M09-T.xls tábla
Módosítottuk a Céltartalék képzése (M09-T.xls) táblát.
Amennyiben a Céltartalék képzése táblát korábban meghívta, ám a módosult táblát kívánja használni, törölje a táblát (a táblát kijelölve, Fejezetek > Fájl törlése menüpont), és hívja meg újra.

A 2015. évi változatba az alábbi újdonságokat építettük be:

Saját akták
     - ajánlatok, díjkalkulációk készítése;
     - könyvvizsgálói szerződések nyilvántartása;
     - munkaidő nyilvántartás;
     - adatok kamarai adatszolgáltatáshoz;
     - pénzmosás elleni anyagok;
     - minőség-ellenőrzéshez kapcsolódó anyagok.

Főkönyvi kivonatok összehasonlítása (ha a vizsgálat során új főkönyvi kivonatot kapunk, a program kimutatja, hogy melyik sorokban különbözik az előzőtől).